Housing Care Logo

Kursus beskrivelse

  • Housing Care: Using reframed Skills for Senior Careers er lavet med det formål, at øge livskvaliteten for ældre der modtager hjælp, gennem en opkvalificering og træning i nye teknologier for deres plejepersonale
  • Plejesektoren vil i fremtiden blvie større og mere vigtig, da data viser at befolkningen over 65 vil stige dramatisk. derfor vil andelen af mennekser med behov for specialiseret og personlig hjælp, tilpasset en aktuel situation, også stige.
  • Projeekt Housin Care har til formål, at tilbyde et nyt perspektiv på pleje, tilpasset nutiden, og hivs den vigtigste drivkraft for forandring er at introducere nye teknologier både i og udenfor den ældre borgers hjem.

Mål for kurset

Ved hjælp ef MOOC’en ønssker vi at give plejepersonalet opdaterede redskaber og færdigehder så de bedre kan udfylde rollen effektivt og med det formål at øge deres eget og borgernes generelle trivsel.

Vi vil gøre det ved at give teknikker til læring, tilbyde en række redskaber og et indhold samt ved at tilføre ressourcer, der kan anvendes dagligt

Kurset kræver:

  • Internet adgang
  • Pc eller tablet
  • Basal kendskab til at anvende ovenstående

Du opnår ved kurset:

Efter endt kursus vil plejepersonalet være klædt på til:

  1. Teste AAL( Ambient Assisted Living) & E- sundheds til at støtte og hjælpe ældre i hverdagen
  2. Praktisk hjælp og støtte ved hjælp af disse teknologier, integreret med en menneskelig faktor
  3. Håndtere multifunktionelle enheder på et grundlæggende niveau
  4. Forstå og anvende data som teknologeirne kan producere

Gennemførelsestid

Dette kursus har en gennemførelsestid på ca. 30 timer ( 20 timer til en teroretisk del og 10 til en praktisk del.)

Du kan finde en læringsmanual og andet hjællp in “Materialer” ovenover eller du kan downloade læringsmanualen nedenunder: