Housing Care Logo

Partnere

ilmiofuturo er en innovativ organisation, der har været aktiv inden for livslang læring siden 2014. Den har til formål at støtte folk i deres egen personlige og faglige udvikling. På det komplekse arbejdsmarked af i dag, hvor regler og roller ændrer sig løbende, støtter ilmiofuturo folk i at opnå en passende tilstand af personlig selvrealisering. Det, der får os til at brænde for og inspirere os, er at arbejde for en verden med “autonome og forbundne mennesker”, tilfredse mennesker, der er i stand til at forestille sig og skabe den verden, de ønsker. Mennesker som nøgleaktører i et bevidsthedssamfund. Vi fremmer transformative læringsprocesser for at støtte mennesker i “videnstidsalderen”.
Ilmiofuturo tilbyder skræddersyede læringsløsninger om bløde færdigheder ved at give deltagerne “aktivering og inspiration” væsentlige kvaliteter til at gribe muligheder og surfe i kompleksiteten.
Vi anvender en tværfaglig tilgang, der kombinerer integration af flere aktive læringsmetoder.

Fundación Tecnologías Sociales (TECSOS), oversat som Fonden for sociale teknologier”, er en nonprofitorganisation, der blev oprettet i 2002 af det spanske Røde Kors og den spanske Vodafone-fond. TECSOS forener det spanske Røde Kors’ sociale erfaring med den spanske Vodafone-stiftelses teknologiske ekspertise med det formål at imødekomme sociale behov gennem innovative informations- og kommunikationsteknologier under hensyntagen til etiske aspekter og bidrage til at forbedre folks færdigheder med særlig opmærksomhed på de mest sårbare mennesker. TECSOS Foundation’s værdier er nærhed til sociale behov og samarbejde med andre enheder om at udvikle innovative løsninger, der skaber reelle og bæredygtige virkninger baseret på etisk skabelse, design for alle og fremme udvikling og transformation til: “Opbygning af et samfund for alle mennesker med teknologi, der er tilpasset hver enkelt af dem”.

Fundación Ageing Lab er en non-profit fond fra byen Jaén (Spanien), der er oprettet med det formål at blive et netværk af viden om aldring, der opstår som følge af bekymring fra professorer og forskere fra de forskellige universiteter og fagfolk fra erhvervslivet inden for social- og sundhedssektoren. Vi er en del af et bredt forsknings- og formidlingsnetværk takket være vores Living Lab, der er akkrediteret inden for det europæiske netværk af Living Labs (Enoll), som giver os mulighed for at deltage i flere nationale og internationale projekter (Erasmus plus og H2020). Nogle af disse projekter har til formål at bringe teknologien tættere på plejesektoren (Pharaon), andre er mere fokuseret på udvikling af alle de produkter, der er relateret til ældre (Innovating Food for Senior), eller tilskynder til social receptpligt (Activate). Vores mål er at forbedre de ældres liv og velvære på alle områder ved at tilbyde en innovativ tilgang gennem nye teknologier uden at glemme det samfund, vi lever i, og alle dets behov.

Italia Salute srl har været aktiv inden for social- og sundhedssektoren i flere år og skiller sig ud ved at have investeret og satset på innovation inden for rehabiliteringstjenesterne i sine centre. Virksomheden har blandt sine medlemmer forretningsmæssige og professionelle realiteter med lang erfaring og høj professionalisme inden for sektoren. Siden etableringen har virksomheden arbejdet med nye koncepter inden for sundhedsvæsenet og har udviklet effektivitet, meget professionelle tjenester og tilgængelige for alle. I sine ambulante centre tilbyder virksomheden, der gør brug af bidraget fra fagfolk i sektoren, tjenester inden for forskellige områder, herunder kognitiv, motorisk, neurologisk og psykologisk rehabilitering. Der lægges også særlig vægt på proteser og hjælpemidler, hvor virksomheden sigter mod innovation, afprøvning og indførelse af selv de mest avancerede teknologier. Blandt de vigtigste foranstaltninger, der er iværksat, er at investere i figurer som f.eks. hjemmehjælperen, der kombinerer mere sektorspecifikke færdigheder med personlig og empatisk assistance.

SOSU Østjylland er Danmarks næststørste social- og sundhedsskole. Vi tilbyder forskellige uddannelser – samt efteruddannelse af uddannede medarbejdere – til social- og sundhedsinstitutioner og til hjemmepleje for ældre. Derudover uddanner og efteruddanner vi personale til børnepasningssektoren. Vi udbyder erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser, herunder EUX (erhvervsuddannelse og gymnasium kombineret) og også EUD10 – 10. klasse i grundskolen. Desuden udbyders der kompetenceudvikling og efteruddannelser til medarbejdere i sundheds og omsorgsfaget samt kurser for mennesker der ønsker at arbejde i faget. Vi udvikler løbende innovativt pædagogisk og didaktisk undervisningsmateriale og tilrettelægger arbejdspraksis, og vi arbejder tæt sammen med arbejdsgiverne på området. Vi har mere end 25 års erfaring med uddannelse og videreuddannelse af plejepersonale, og siden 2007 har validering af tidligere læring været en del af vores aktiviteter.

Momentum er en prisbelønnet irsk underviser med fokus på udvikling af progressive læringsprogrammer (udvikling af læseplaner og indhold) og platforme for uddannelse med særligt fokus på voksen- og videreuddannelse og digitale færdigheder. Vores erfarne team hjælper undervisere og SMV’er med at reagere på de dynamiske og skiftende behov, de oplever, og dermed sigter vi mod at give mere bæredygtig beskæftigelse og fremtid til voksne elever. Vi uddanner og vejleder hundreder om året, og vi rådgiver netværk og politiske beslutningstagere. Momentum har også en stærk marketing- og formidlingsafdeling, der er specialiseret i brandudvikling, indholdsgenerering, kommunikationsstrategier, digitale medier og sociale medier, som tiltrækker højprofileret opmærksomhed til vores programmer. Vi er meget stolte af vores rolle i udviklingen af Housing Care-brandet, som er med i projektet.

Roscommon Integrated Development company (også kjent som Roscommon LEADER Partnership, RLP og RIDC) er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å forbedre forholdene for innbyggerne i grevskapet Roscommon i Irland. RLP og dens forgjengere har vært i drift siden 1991, og støtter lokalsamfunn og enkeltpersoner i grevskapet og dets omgivelser. Vi tilbyr praktisk og nødvendig støtte, inkludert opplærings- og utviklingsmuligheter, arbeidspraksisplasser, stipend, ungdomsprogrammer, demenskafé, digitale ferdigheter for borgere, familieressurssentre, eldreråd osv. Vi samarbeider med lokalsamfunn og frivillige grupper, små bedrifter, potensielle gründere, de som er ekskludert eller marginalisert i samfunnet, fangefamilier, gårdsfamilier, ungdomsgrupper, funksjonshemmede og eldre mennesker osv. Vi samarbeider også med et bredt spekter av lokale organisasjoner i leveringen av våre tjenester.