Housing Care Logo

Om

Det nye “Green Paper” om aldring bekræftede et øgede behov for sundheds- og omsorgsopgaver til EU ældre borgere som en følge af ændret demografi og at borgerne bliver ældre. Det er en stor udfordring. når vi kigger ind i fremtden er ressourcerne begrænsede og arbejdsstyrken mindskes. Derfor ses en massiv digital omstilling i ældresektoren, som kan være med til at sikre økonomisk bæredygtighed i fremtiden, men medarbejderne savner digitale færdigeheder, som er nødvendige for at kunne være på højde med kravene. Her sætter Projekt Housing care ind Idag gør hjemmepleje (LTC – LOng term Care) det muigt for ældre at bo hjemme i egen bolig eller i beskyttede boligere som ofte er bæredygtige alternativer til traditionelle bolige, og de har ofte forskellige teknologiske hjælpemilder installeret. disse er med til at give borgeren er højere livskvalitet for færre penge. For at sikre denne digitale udvikling skal medarbejdernes digitale kompetencer styrkes. Det overordnede mål med projektet er, at give plejepersonalet og disses undervisere de nødvendige færdigheder for at kunne holde trit med den digitale tranformation. Det vil være med til at sikre beskæftigelsen hos plejepersonalet og gære den europæiske ældrepleje mere bæredygtig. Da vi som befolkninger bliver stadig ældre, vil det øge behovet for pleje i fremtiden, men da arbejdsstyrken bliver mindre, vil det derfor være vigtigt at drage fordel af nye teknologier.

Resultater

For at nå målene, arbejder vi sammen med partnere fra Italien, Spanien, Irland og Danmark om at levere 2 håndgribelige projekt resultater:

Et MOOC digitalt kursus

MOOC ( Massive Open Online Course) er udviklet for at opkvlificere plejepersonalet og disses undervisere i de digitale færdigehder og det mindset der er nødvendig for at holde sig a jour i arbejdet og derved skabe bæredygtig beskæftigelse og god individuel pleje til ældre i eget hjem eller beskyttede boliger.

En digital værktøjskasse til læring

Den digitale værktøjskasse indeholder gode redskaber til at designe og implementere praktisk læring for plejepersonalet og kan implementeres i et praksisforløb. Der er passende indhold, aktiviteter og redskaber til undervisere, så de kan støtte plejepersonalet gennem læringsprocessen.