Housing Care Logo

Velkommen til Projekt Housing care

Intro Image

Et erfarent paneuropæisk team af undervisere og interessenter arbejder sammen om dette Erasmus+ projekt for at bidrage til at sætte fokus på digitale færdigehder hos plejepersonalet i ældreplejen. Dette er gjort for at mindske risko for arbejdsløshed men også for at føre den europæiske ældrepleje mere bæredygtigt.